- دانلود پروژه , مقاله , پاورپوینت , انواع پرسشنامه بررسی مروری بر مطالعات در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات
تماس با ما ایمیل: nirvana70777@gmail.com شماره تماس ( فقط اس ام اس ): 09369459753

بررسی مروری بر مطالعات در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات

بررسی مروری بر مطالعات در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات

بررسی مروری بر مطالعات در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات

دانلود رایگان پروژه

فهرست مطالب                                                             صفحه

 

فصل اول..........................................9

مقدمه......................................9

فصل دوم....................................15

2: تعریف فناوری اطلاعات و تاریخچه آن......15

2-1: فناوری اطلاعات IT چیست؟..................................15

2-2: اجزای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT...............15

2-3: اصول تبدیل داده به اطلاعات.......................16

2-4: اطلاعات چیست و چگونه تعریف می شود؟.......................17

2-5: عوامل ارتباطات نامطلوب.............................17

2-6: سیستم های اطلاعاتی.......................18

2-7: طرح جامع فناوری اطلاعات IT Master Plan............................19

2-8: آشنایی با مفاهیم بنیادی فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات.......................19

2-9: فن آوری اطلاعات در یک نگاه....................................22

2-10: با تعاریف و تاریخچه فن آوری اطلاعات آشنا شویم.........................................22

2-11: تعریفی از فناوری اطلاعات (IT)..........................23

2-12: مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات...................25

2-13: تاریخچه فن آورى اطلاعات..................................26

2-14: مدیریت فناوریهای ارتباطات و اطلاعات(ITs ) در سازمان...........................27

2-15 : فناوری اطلاعات و تحولات.................................28

2-16: فرايند های يادگيری و نقش تکنولوژی اطلاعات......................................28

2-17: کاربردها و سودمندی های فناوری اطلاعات.......................................29.

2-18: فناوری اطلاعات و بازده یادگیری...................................30

فصل سوم ....................................31

3: ادبیات حاکمیت فناوری اطلاعات............................................................................31

3-1: حاکمیت فناوری اطلاعات با تأکید بر COBIT و نقش آن در حسابرسی

سیستم های اطلاعاتی.............................31

3-2: حاکمیت فناوری اطلاعات...........................31

3-3: اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری های مرتبط (COBIT)..................33

3-4: تعریف COBIT.....................................34

3-5: تاریخچه COBIT...................................34

3-6: مشخصه هاي اصلي COBIT عبارتند از..........................................35

3-7: مزاياي استفاده از cobit.......................................36

3-8: چرا سازمان هاي IT به COBIT نياز دارند؟...................................................36

3-9: حوزه‌ها و فرایندهای COBIT.......................36

3-9-1: برنامه ريزي و سازمان دهي.........................38

3-9-2: دست يابي و پياده سازي............................39

3-9-3:ارائه و پشتيباني....................................40

3-9-4: کنترل و ارزيابي...............................41

3-10: قابلیت اندازه‌گیری..............................42

3-11: سنجش عملکرد...................................43

3-12: معرفی مدل مرجع فرایندها در COBIT........................................................44

3-13: حاکمیت فناوری اطلاعات یک ضرورت سازمانی..........................................45

3-14: همراه با COBIT 5 به سوی اعمال بهتر حاکمیت IT.................................48

3-14-1: ضرورت و اهميت چارچوب هاي حاكميت IT..........................................48

3-15: پیشرفت ها در COBIT 5....................................................53

3-16: اهداف حاکمیت فناوری اطلاعات.............................................53

فصل چهارم..........................................55

4: تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد....................................................55

4-1:سازمان ها و فناوري اطلاعات.....................................................55

4-2: سلسله مراتب سازماني............................................55

4-3:واحدهاي ويژه...................................................56

4-4: تمركز قدرت يا اختيار............................................56

4-5: قدرت و موقعيت..........................................56

4-6: محتواي شغل...............................................56

4-7: تغييرات در شرايط احراز شغل و آموزش..................................57

4-8: تغييرات در نظارت................................................57

4-9: تاثير بر جابه‌جايي شغلي..........................................57

4-10: تاثيرات ديگر فناوري اطلاعات بر سازمان..........................................57

4-11: كار و فناوري اطلاعات.................................................58

4-12: تاثير بر رضايت شغلي.............................59

4-13: اثرات رواني......................................59

4-14: تشويش اطلاعاتي................................59

4-15: تاثير بر ايمني و سلامتي......................60

4-16: فرصتهايي براي افرادمعلول..................61

4-17: پيشرفتهايي در حفظ سلامتي......................61

4-18: مبارزه با جرائم ديگر و كاربردها.........61

فصل پنجم.............................................62

5: تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع...................................................62

5-1: جنبه های مدیریت کیفیت جامع....................................62

5-1-1: پشتیبانی مدیریت ارشد.........................................62

5-1-2: ارتباط با مشتری.................................62

5-1-3: ارتباط با تأمین کننده.........................63

5-1-4: مدیریت منابع انسانی..........................63

5-1-5: مشخصه ها و رفتارهای کارکنان.....................................63

5-1-6: فرایند طراحی محصول ...................................................63

5-1-7: مدیریت فرایند تولید...........................................64

5-1-8: واحد تضمین کیفیت...................................................64

5-2: تأثیر فناوری اطلاعات..........................................64

5-2-1: فناوری اطلاعات و پشتیبانی مدیریت ارشد..................................................64

5-2-2: فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری...........................................65

5-2-3: فناوری اطلاعات و ارتباط با تأمین کننده......................................................65

5-2-4: فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی......................................................65

5-2-5: فناوری اطلاعات و مشخصه ها و رفتارهای کارکنان.....................................66

5-2-6: فناوری اطلاعات و فرایند طراحی محصول....................................................66

5-2-7: فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند تولید...............................66

5-2-8: فناوری اطلاعات و واحد تضمین کیفیت.........................................67

فصل ششم..........................................68

6: نقش فناوری اطلاعات در زندگي...................68

6-1: اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات.............68

6-2: اثرات اجتماعی فناوری اطلاعات.............70

6-3: اثرات فرهنگی فناوری اطلاعات................72

فصل هفتم............................................74

7: نتیجه گیری..................................................74

منابع..........................................77

 

 

 

 

فصل اول

 

  • مقدمه

مقايسه تحولات سه دهه اخير حاکي از آن است که اين تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسي دارد که علت اصلي اين اختلاف ها مربوط به انقلابي است که در اين دهه ها رخ داده است.

وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در اين دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نيز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات ناميده شود. عاملي که باعث به وجود آمدن چنين عصري شده است، «فناوري اطلاعات و ارتباطات» است. اين فناوري با فناوريهاي عصر انقلاب صنعتي تفاوت اساسي دارد، راه‌آهن جديدترين فناوري در اواسط قرن 19 بود. راه آهن با اتصال طولاني ترين واگن ها و سريعترين لکوموتيوها باعث تغيير بازارها شد و از اين طريق موجب تغيير روش کسب و کار در آن زمان گرديد. مزيتهاي رقابتي فراواني براي شرکت هايي که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با اين حال فناوري هاي جديد با فناوري هايي مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت اين است که فناوري اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، دولت، امنيت، بهداشت، اشتغال و... را تحت تاثير قرار داده است.

بررسي ها نشان مي دهد که در سال 1965 فناوري اطلاعات حدود پنج درصد از هزينه هاي سرمايه گذاري شرکتها را به خود اختصاص داده است، اين رقم در دهه 1980 به 15 درصد افزايش يافت و در ابتداي دهه 1990 هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات شرکت ها به 20 درصد و در انتهاي دهه 1990 به 50 درصد کل هزينه هاي سرمايه گذاري شرکتها افزايش مي يابد.

اين روند حاکي از اهميت فناوري اطلاعات در کسب و کار شرکتهاست، به طوري که اين فناوري بنيان کسب و کار را تغيير داده است و مي تواند به مزيتهاي استراتژيک براي شرکتها تبديل شود.

گسترش فناوري اطلاعات در کشورهاي توسعه يافته باعث افزايش کارايي اقتصاد اين کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهاي جديد، بهبود متغيرهاي خرد و کلان اقتصادي کشورهاي توسعه يافته از دهه 1990، حاصل سياست هاي اشاعه فناوري اطلاعات در اين کشورهاست.

بي شک همه کشورها به اهميت اشاعه فناوري اطلاعات در تمام حوزه‌ها پي برده اند و در برخي موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه ميانبر کشورهاي درحال توسعه مطرح مي کنند. سوال مهمي که در اين ميان براي کشورهاي درحال توسعه مطرح مي شود اين است چگونه مي توان فناوري اطلاعات و ارتباطات را در کشور باتوجه به ساختار و ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فني گسترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالي آن را در حداقل نگه داشت.

براي استفاده از اين فناوري به عنوان ابزار توسعه بايد سياست هاي مطلوب و بهينه گسترش فناوري اطلاعات باتوجه به امکانات و ساختار موجود کشور اتخاذ تا موجب افزايش کارايي اقتصادي شود که در اين مقاله به اين مهم مي‌پردازيم.

 

 

 

 

 

1-1: بهره وري در کشورهاي توسعه يافته

تاکنون کسي به اين سوال جواب صريح نداده است که مقدار لازم و کافي فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي کشورها چقدر است ؟ روزگاري کشورهاي صنعتي خود توسعه نيافته بودند و قطعاً گذر از مراحل مختلف توسعه آنها از طريق برنامه ها و کمک هاي فناوري اطلاعات انجام نگرفته است . حتي برخي از محققان پا را فراتر نهاده و اعتقاد دارند که در کشورهاي صنعتي ، فناوري اطلاعات نقش مهمي در افزايش بهره وري اين کشورها ندارد «سولو» اولين بار ، چنين استدلالهاي متناقضي را بيان نمود . وي مي گويد که «شما رشد رايانه را مي‌توانيد در همه جا ملاحظه کنيد ، ولي داده هاي بهره وري چنين رشدي را از خود نشان نمي‌دهند‌.»

اين تناقضات از راه هاي مختلف توجيه مي شود ، يکي اينکه چون اقصادهاي پيشرفته‌، اقتصادهايي هستند که در شرايط کارا عمل مي کنند ، لذا معرفي فناوري اطلاعات در چنين اقتصادهايي تنها مي تواند يک اثر نهايي (Marginal Effect) داشته باشد ، يعني اگر چه معرفي هر واحد توليدات و خدمات فناوري اطلاعات مي تواند بر توليد ناخالص داخلي اين کشورها اثر بگذارد ، ولي اين اثرات به طور چشم‌گيري فزاينده نخواهد بود .

بر خلاف تجربه کشورهاي صنعتي ، فناوري اطلاعات در کشورهاي درحال توسعه ، مي تواند يک عامل اساسي ومهم در جهت دسترسي سريع اين کشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد . از آنجائي که اقتصادهاي در حال توسعه در شرايط کارا و بهينه عمل نمي کنند لذا معرفي فناوري اطلاعات در چنين اقتصادهايي باعث مي شود ، پتانسيلي در اختيار اين اقتصادها قرار گيرد تا مراحل توسعه اقتصادي را با سرعت بيشتري طي کند . در مقاله حاضر دو استراتژي استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات و صادرات توليدات و خدمات اين فناوري (به عنوان منبع ارزآوري کشور) باهم مقايسه مي شود که کداميک از اين دو در توسعه اقتصادي کشورها بخصوص کشورهاي درحال توسعه و ايران از اهميت بيشتري برخوردار است .


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
projeha20_410547_1109.zip20.7k