- دانلود پروژه , مقاله , پاورپوینت , انواع پرسشنامه دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه هاي شيميايي دشت بلوط و NGL 1200
تماس با ما ایمیل: nirvana70777@gmail.com شماره تماس ( فقط اس ام اس ): 09369459753

دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه هاي شيميايي دشت بلوط و NGL 1200

دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه هاي شيميايي دشت بلوط و NGL 1200

 

 

 

 

 

 

گزارش كارآموزي :

 

رشته شيمي كاربردي

 

مكان :

 

آزمايشگاه هاي شيميايي دشت بلوط و NGL 1200

 

موضوع :

 

بررسي آزمايشهاي مربوط به نفت و گاز و روغن هاي مصرفي و آب هاي آشاميدني 

 

 

 

 

 

شيمي نفت :

اين بخش خلاصه مختصري درباره شيمي نفت به ما مي دهد كه براي توضيح دادن اين واقعيات به ما كمك مي كند .

ماده به طور نا محدودي قابل تقسيم نيست، محدوديتي وجود دارد كه يك ماده از يك حدي بيشتر وجود ندارد . كوچكترين واحد ممكن يا ماده خالص، شبيه آب كه داراي خواص متمايزي است، كه مولكول نام دارد . تمام مولكولهاي آب يكسانند . تقسيم ديگر اين است كه يك مولكول به تعداد متمايزي اتم تجزيه مي شود؛ كوچكترين واحد ممكن يك گروه محدود ماده، عنصر مي باشند . تمام اتمهاي يك عنصر از قبيل اكسيژن، كربن يا هيدروژن يكسان هستند و قوانين ثابت يكساني دارند، كه تجزيه اتمها فراتر از اين بحث مي باشد . خواص متمايز يك ماده بستگي به نوع آن دارد . تعداد و نحوه قرار گيري اتمها، آن مولكول را مي سازند . براي مثال آب، H2O ،   H-O-H؛ حروف H و O به ترتيب نشانه هاي هيدروژن و اكسيژن هستند . خطهاي كوتاه نيروهاي شيميايي يا پيوندهاي شيميايي را نشان مي دهند . نفت خام متشكل از مواد زيادي است كه اغلب جداسازي آنها مشكل است كه بايد از انواع محصولات نفتي از قبيل بنزين، گاز، گازائيل، نفت سفيد، نفت گاز، روغن سوخت، روغن گريس، واكس و قير آسفالت تهيه شود . اين مواد همگي تركيبات اصلي فقط دو عنصر هستند، كربن و هيدروژن؛ و بنابراين هيدروكربن ناميده مي شوند . از عناصر ديگر اگر در مقادير كمي وجود داشته باشند، چشم پوشي مي شوند . به عنوان مثال سولفور تأثير مهمي در كيفيت محصول دارد . دو روش براي تهيه محصولات نفتي استفاده مي شود :

1- روش فيزيكي : در روش فيزيكي هيدروكربنها كه به صورت مواد خام هستند فقط با يكديگر مخلوط مي شوند و بدون شكسته شدن به گروههاي مفيد تبديل مي شوند .

2- روش شيميايي : اما در روش شيميايي يا روش تبديل بيشتر كمپلكسهاي هيدروكربن به شكل ساده تر مي شكنند و به شكلهاي متفاوتي مجدداً در كنار يكديگر قرار مي گيرند كه مفيدتر هستند.

محصولات شيميايي كه از نفت تهيه شده اند تنها داراي هيدروكربن بيشتر و گروه مختلفي از انواع مولكولها را دارند . اين مواد در نفت خام يا گاز طبيعي زياد ظاهر       نمي شوند، اما آنها هم تركيباتي از كربن و هيدروژن هستند و اما عناصري مانند : اكسيژن، نيتروژن، گوگرد يا كلر نيز در اين تركيبات وجود دارند . تهيه محصولات نفتي هم از لحاظ تجهيزات و هم از لحاظ فرايند توليد با ديگر مواد شيميايي متفاوت است كه در قسمتهاي مختلفي شرح داده خواهد شد . اما به طور كلي نفت با شيمي هيدروكربن كه در اين بخش ارائه مي شود، جدايي ناپذيرند .

هيدروكربنها ‍:

هيدروكربن ها ممكن است در دماي معمولي و فشار كه بستگي به تعداد و نحوه آرايش اتمهاي كربن در مولكول دارد، گاز مايع يا جامد باشند . تا چهار كربن گاز هستند . هيدروكربنهاي با 20 يا بيشتر تعداد كربن، جامد هستند و بين اين دو فاصله مايع هستند . مخلوطهاي مايع كه بيشتر روغن ( نفت ) خام هستند مي توانند شامل تركيبات گاز يا جامد و يا هر دو باشند . براي مثال نفت منطقه schoone beek در هلند شامل نسبت بالايي از هيدروكربنهاي جامد غير قابل حل است . نفت با دماي Cْ 70 استخراج شده و مايع است، اما در سرما تقريباً جامد مي شود و به شكل كريستالهايي از تركيبات جامد در مي آيد . در مثال ديگري نفت خام آمريكا فقط شامل نسبت كمي هيدروكربن جامد است و حتي در دماهاي پايين هم مايع مي ماند .

ساده ترين هيدروكربن متان است، يك گاز كه شامل يك اتم كربن و چهار اتم هيدروژن است.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه

بخش اول ، شيمي نفت ……………………………….……………………….. 1

بخش دوم

     الف: تاريخچه NGL 1200 و توليد گاز مايع طبيعي در اين واحد صنفي.............. 10

      ب: روند توليد NGL در واحد صنعتي NGL 1200فصل اول : ايمني در آزمايشگاه

1-1 ، دستورالعملهاي ايمني در آزمايشگاه ……………….………………………… 14

1-2 ، نكاتي كه در حين آزمايش بايد به آنها توجه داشت …………...………………… 15

1-3 ، شناسايي مواد شيميايي ……………………..………………………….… 16

1-4 ، نكاتي در مورد نمونه برداري و دانستنيهاي آن ………….……………………… 17

1-5 ، رقيق كردن اسيدها ……………………………………………………… 18

فصل دوم : آزمايشهاي نفت و گاز

2-1 ، تست نمك موجود در نفت خام ………………….………………….……… 20

2-2 ، نقطه اشتغال روغن ………………...………….………….……………… 23

2-3 ، تست B.S.8W………...……………….……………………………… 25

2-4 ، تست شن و ماسه موجود در نفت …………………...…….………………… 27

2-5 ، تست كراكل ……...………………………..…………………………… 28

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

2-6 ، تهيه نفت استاندارد 33 گرم …..…………………………………………… 29

2-7 ، تست نمك با فيلم فتومتر ………….……………………………………… 31

2-8 ، تست گرانروي به روش ردوود ……………………………………………… 33

2-9 ، تعيين اسيديتة روغن ………………….….……………………………… 35

2-10 ، محاسبه بلانك الكل اتيليك …………………….………………………… 38

2-11 ، تست واتركانتنت ………………………………..……………………… 40

2-12 ، تعيين P.C.F نمونه نفتي ………………………………..……………… 42

2-13 ، آزمايش R.V.P ( فشار بخار ) ………………………………….………… 43

2-14 ، تست آهن هنگام اسيد شويي ……………………………..……………… 45

2-15 ، حدود استاندارد آزمايشات روغن ………………………...………………… 47

2-16 ، تعريف وزن مخصوص و چگالي نسبي …………………..…………………… 48

2-17 ، روش گرفتن چگالي نفت ………………………………………………… 49

2-18 ، گراويتي بدون يخ ……….……………………………………………… 51

2-19 ، نمونه گيري نفت خام و ساير محصولات نفتي ……...…….…………………… 52

2-20 ، نمونه گيري از مخازن نفت ………………..……………………………… 55

2-21 ، روش نمونه گيري از مخازن نفت ………...………………………………… 58

2-22 ، نمونه گيري از خطوط لوله جداكننده هاي نفت و گاز ……..…………………… 59

2- 23 ، روش نمونه گيري مواد نفتي با بمب ………….……………….…………… 61

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

2-24 ، روش نمونه گيري گاز با بمب …………………...………………………… 62

2-25 ، خالي كردن نمونه بمب نفتي ………………………………...…………… 63

2-26 ، ضريب انقباض ( SHRIN KAGE ) ……………...……………………… 64

2-27 ،‌ روش كنترل كيفيت اسيد …………….…..……………………………… 67

2-28 ، وزن مخصوص گاز ……………………………………………………… 68

2-29 ، طرز محاسبه فرمول تعيين درصد اسيد كلريدريك…………...………………… 71

2-30 ، طريقه خواندن و محاسبه فشار بارومتر………………….…………………… 72

2-31 ، اندازه گيري H2S موجود در نفت خام…………………….………………… 74

2-32 ، دستگاه اولتراسونيك……………………………………..……………… 77

2-33 ، تعريف P.H…………………………...……………………………… 78

2-34 ، تست P.H آب ………………………………………………………… 79

2-35 ، اساس كار دستگاه P.H و الكترود آن …………………...…..……………… 80

2-36 ، اندازه گيري مقدار آب در نفت خام و ساير مواد نفتي به روش تقطير …………..… 84

2-37 ، دستگاه فيلم فتومتر……………...……………………………………… 81

2-38 ، طرز كار با دستگاه Dew Point…….………………….………………… 86

منابع و مآخذ …………………...…………………………………………… 87

 

 

 

 

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
karamozi-azmayesh-shimiaye-ngl1200_405856_9600.zip233k

گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران

گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران 121 ص         موضوع کارآموزی : عملیات ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران         مقدمه: كشور ما يكي از كشورهاي نفت خيزجهان مي باشد و بيشتر درآمد اقتصادي آن از طريق صادرات نفت به كشورهاي خارجي تامين مي شو د، يا به طور كلي پايه اقتصادي كشور ما صنعت نفت مي باشد ، و هر گونه لغزش و كم كاري در اين صنعت خس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کارآموزی ايستگاه فشار ضعيف 1 گچساران

گزارش کارآموزی ايستگاه فشار ضعيف 1 گچساران گزارش کارآموزی ايستگاه فشار ضعيف (1) گچساران  55 ص       مقدمه هدف از گذراندن دورة كارآموزي تكميل نمودن اطلاعات و مطالب و بالا بردن تجربه كاري در زمينه عمليات متراكم گاز در ايستگاههاي تقويت و تزريق گاز مي باشد . به علت استفاده بي رويه از مخازن زير زميني نفت و پايين آمدن فشار در لايه هاي زير زميني باعث گرديد در سال هاي گذشته فشار بر جريان توليد نفت كاهش يابد . مضافاً اينكه رو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران

گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران  گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران 121 ص           موضوع کارآموزی : عملیات ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره 2 گچساران         مقدمه: كشور ما يكي از كشورهاي نفت خيزجهان مي باشد و بيشتر درآمد اقتصادي آن از طريق صادرات نفت به كشورهاي خارجي تامين مي شو د، يا به طور كلي پايه اقتصادي كشور ما صنعت نفت مي باشد ، و هر گونه لغزش و كم كاري در اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کارآموزی ايستگاه فشار ضعيف شماره 3 گچساران

گزارش کارآموزی ايستگاه فشار ضعيف شماره 3   گچساران             گزارش كارآموزي     رشته مهندسي شيمي – صنايع پالايش مكان كارآموزي : ايستگاه فشار ضعيف شماره 3   گچساران مقدمه : كشور ما يكي از كشورهاي نفت خيزجهان  مي باشد و بيشتر درآمد اقتصادي آن از طريق صادرات نفت به كشورهاي خارجي تامين مي شود, يا به طور كلي پايه اقتصادي كشور ما صنعت نفت مي باشد , و هر گونه لغزش و كم كاري در اين صنعت خسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه برق گچساران

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری در ایستگاه برق گچساران تاريخچه امروزه چنان صنعت برق در تمامي جهان مورد توجه قرار گرفته است كه تمامي صنايع توليدي و صنعتي خدماتي را تحت الشعاع قرار داده است بطوريكه هيچگونه فعاليتي درارتباط با انسان بدون در نظر گرفتن صنعت برق تقريباً غير ممكن به نظر مي رسد. بدين معنا كه كاربرد وسيع اين صنعت باعث شده است ديگر فعاليتها بدون در نظر گرفتن اين صنعت معنا و مفهوم يا به عبارتي ديگر كاركرد خود را از دست مي دهد . خوشبختانه كشور ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود کارآموزی عملیات تعمیرات ونگهداری خط لوله شرکت نفت و گارز گچساران

دانلود کارآموزی عملیات تعمیرات ونگهداری خط لوله شرکت نفت و گارز گچساران مقدمه همگان هزارة سوم را دوران مشاركت كارگروهي مي دانند . در يك كلام اين دوران، وحدت بشمار مي رود . اين اتحاد و يگانگي يك سياست و يا به عبارت بهتر چشم اندازي به سوي هدايت عقل بشري به سمت جهان يكپارچه است . جهاني با طبيعت بين المللي كه در آن افراد با هم زندگي و كار مي كنند و ذهن خود را به سوي اهدافي همه جانبه معطوف كرده و به اين اهداف جامع و همسو دست مي يابند . اين چيزي نيست جز جهاني سعادتمند و آرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز دانلود گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز       فرمت : ورد | صفحات:95 قیمت : 10000 تومان توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز : دانلود گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز  فهرست مطالب فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی تاریخچه محل کارآموزی نمودار سازمانی محل کارآموزی نوع محصولات تولیدی یا خدماتی واحدهای منطقه ۲ شامل واحدهای بهره بردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

کارآموزی ذوب آهن

کارآموزی ذوب آهن کارآموزی ذوب آهن کارآموزی ذوب آهن   فرمت : word | حجم : ۳۱۱kb | صفحات :۲۳۳     فهرستپیشگفتار   ۱ فصل اول   ۳ ۱-۱-مقدمه   ۴ ۱-۲-تاریخچه شرکت سهامی ذوب آهن   ۶ ۱-۳-آگلومراسیون و احیاء   ۸ ۱-۳-۱-انبار مواد خام   ۹ ۱-۳-۱-۱-مسیر حمل مواد در انبار مواد خام   ۱۰ ۱-۳-۱-۲- قسمت آماده کردن مواد   ۱۱ ۱-۳-۱-۳- کارگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان