- دانلود پروژه , مقاله , پاورپوینت , انواع پرسشنامه پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن
تماس با ما ایمیل: nirvana70777@gmail.com شماره تماس ( فقط اس ام اس ): 09369459753

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

 پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

 

دانلود رایگان پروژه

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 130

در قالب word قابل ویرایش

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد 200 نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد 131 نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردي و بر اساس شیوه گردآوري داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی همچون آزمون ضریب هبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام، آزمون فریدمن استفاده گردیده است که این آزمون ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت دانش و چهار بعد آن ( اجتماعی سازی، ترکیب، درونی سازی و برونی سازی دانش) با چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2. بیان مسئله
1-3. اهمیت موضوع تحقیق
1-4. نوآوری های تحقیق
1-5. اهداف تحقیق
1-6. فرضیات تحقیق
1-7. روش شناسی تحقیق
1-8. روش گردآوری اطلاعات
1-9. جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
1-10.  قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
1-11. روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
1-12. تعریف واژگان
1-12-1. تعاریف نظری
1-12-2. تعاریف عملیاتی
1-13. فرایند تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1. گفتار اول: مدیریت دانش
2-1-1. تعریف و ارتباط داده اطلاعات و دانش
2-1-2. انواع دانش
2-1-3. تاریخچه مدیریت دانش
2-1-4. تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
2-1-5. مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
2-1-6. روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
2-1-7.  تئوریهای مدیریت دانش
2-1-7-1. تئوري سرمايه انساني
2-1-7-2.  تئوری ویگ
2-1-8.  رویکردهای مدیریت دانش
2-1-9.  معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
2-1-9-1.  مدل پایه ساختمان دانش
2-1-9-2.  مدل فرآیند دانش
2-1-9-3.  مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری
2-1-9-4. مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی
2-1-9-5.  مدل دانش ضمنی
2-1-9-6.  مدل حلزونی دانش
2-1-9-7.  مدل مفهومی مدیریت دانش
2-1-9-8.  مدل راه‌حل دانش
2-1-9-9. چرخه حیات مدیریت دانش
2-1-10.  اجزا و عناصر مدیریت دانش
2-1-11.  کاربردهای مدیریت دانش
2-1-12.  خلق، کسب و توسعه دانش
2-2. گفتار دوم: چابکی سازمانی
2-2-1. تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-2-2. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-2-3.  اهمیت چابکی :
۲-2-4.  ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان :
۲-2-5. ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-2-6. محرک های چابکی :
۲-2-7.  قابلیت های چابکی سازمانی:
۲-2-8.  مزایای چابکی سازمانی :
۲-2-9. دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
2-3. گفتار سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1. تحقیقات داخلی مرتبط با متغیرهای تحقیق
2-3-2. تحقیقات خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق
1-6. چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3-  ابزار جمع آوری داده ها
3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش
3-4-1- روایی
3-4-2- پایایی
3-5-  جامعه و نمونه آماری
3-5-1- جامعه آماري
3-5-2-  حجم نمونه
3-6- روش‌ها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات
3-6-1)  نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
3-6-2) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)
3-7. مدل مفهومی تحقیق
3-8- خلاصه فصل سوم :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 تحلیل آماری
4-2-1 تحلیل های آماری توصیفی
4-2-1-1 اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
4-3. آمار استنباطی
4-3-1. آزمون فرضیه ها
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2. خلاصه یافته های پژوهش
5-2.  بحث و نتیجه گیری
5-3. نتیجه گیری بر اساس هر فرضیه
5-4. پیشنهادها
5-4-1. پیشنهادات برای محققین آتی
5-5. محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 26,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payannameh-chaboki-sazmani_405759_8741.zip1.4 MB

پرسشنامه بهره وری سازمانی

پرسشنامه بهره وری سازمانی این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای۹ مولفه و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است.   نام پرسشنامه : بهروری  نیروی انسانی ( برای سازمان هم قابل استفاده است) روایی و پایایی : دارد تعدا سوال:۴۱ نوع فایل:ورد منبع : دارد نحوه امتیاز بندی: دارد مقیاس: لیکرت مولفه ( ابعاد): دارد ۹ مولفه استاندارد تعداد صفحه:۲صفحه ورد سال انتشار: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی دریافت دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامهپرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI  ) هوی و همکاران ( ۱۹۹۶ ) که این پرسشنامه هفت بعد سلامت سازمانی یعنی ۱٫ یگانگی نهادی ۲٫ نفوذ مدیر ۳٫ ملاحظه گری ۴٫ ساخت دهی ۵٫ پشتیبانی منابع ۶٫ روحیه ۷٫ تاکید علمی را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه دارای ۴۴ گویه می ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف هدف: ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی)تعداد سوال: ۲۱تعداد بعد: ۵شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: داردروایی و پایایی: دارداین پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط پادساکف و همکاران طراحی شده و در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین دارای روایی و پایایی قابل قبولی می باشد. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونیتس (استاندارد)

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونیتس (استاندارد) پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه آسیا مورد اندازه ‏گیری قرار می دهد. مولفه های پرسشنامه ردیف مؤلفه ها گویه های مربط به هر مؤلفه ۱ سرمایه انسانی ۲-۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۷-۱۸-۲۴- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال توضیحات ابزاری : پرسشنامه  سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال  (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در 28 گویه تنظیم شده  و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5، موافقم= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و خیلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان