- دانلود پروژه , مقاله , پاورپوینت , انواع پرسشنامه پروژه فرآورش گازهاي ترش
تماس با ما ایمیل: nirvana70777@gmail.com شماره تماس ( فقط اس ام اس ): 09369459753

پروژه فرآورش گازهاي ترش

پروژه فرآورش گازهاي ترش

 

Word2007777

پروژه کامل و آماده فرآورش گازهاي ترش 118 ص

 

پيشگفتار :

همانطور كه مي دانيم زغال سنگ تا اوايل قرن بيستم منبع اصلي و عمده توليد انرژي بود . اما وقتي انسان دريافت نفت را كه از دير باز مي شناخته و فقط به مصارف محدودي مي رسانده براي توليد حرارت و انرژي به مراتب از سوخت هاي جامد بهتر است شروع به استخراج نفت از دل زمين نمود .

نياز روز افزون انسان در دستيابي به منابع انرژي موجب گرديد كه صنعت گاز نيز بگونه اي چشمگير مورد توجه قرار گيرد . پس از جنگ جهاني دوم مصرف گاز به سرعت رو به فزوني گذارد و در نتيجه بسياري از كشورهاي صنعتي جهان برنامه هايي براي توليد و تصفيه و استفاده از گاز تدارك ديدند . بديهي است كه طي سالهاي مورد بحث هر چه سهم گاز افزايش مي يافت از سطح استفاده از زغال سنگ و نفت به عنوان منابع تامين كننده انرژي كاسته مي شد .

اين جزوه با استفاده از تجربيات و منابع مختلف تهيه گشته و اميد است اين تلاش كمك موثري در به ثمر رساندن اهداف آموزشي و همچنين وسيله اي براي استفاده دانش پژوهان باشد .

توجه به اين نكته ضروري است كه عكسهاي مورد استفاده در اين گزارش مربوط به پالايشگاه گاز خاصي نمي باشد ولي در عين حال در تمامي پالايشگاههاي گاز مورد استفاده قرار مي گيرند .

تاريخچه نفت :

صنعت نفت در جهان تاريخي بسيار كهن دارد و قديميترين تمدني كه تا به حال شناخته شده در دره هاي نيل ، دجله و فرات و در چين بوده است . اسناد تاريخي و كاوشهاي باستان شناسي نشان مي دهد كه مردم مزبور از كهن ترين روزگاران نفت را    مي شناختند . چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح مردم دجله و فرات قير را به عنوان ملاط ساختمانها به كار مي بردند . در ايران كاوشهاي باستان شناسي معلوم داشته كه ساكنين كشور ما از 5 تا 6 هزار سال پيش قير را به عنوان ملاط در ساختمان و يا براي نصب و بهم چسباندن جواهرات و ظروف سفالين و اندود كردن كشتي ها بكار مي بردند .

امروزه بزرگترين منابع نفتي جهان در خاورميانه ، ايالات متحده امريكا ، آفريقاي شمالي و روسيه است . اولين چاه نفت در دنيا در شهر پنسيلوانيا بنام تيستوسوپل امريكا توسط شخصي به نام ادوين دريك در سال 1859 حفر شد . عميقترين چاه در دنيا چاهي در لويزيناي امريكاست كه 6500 متر عمق دارد .

در سال 1908 نفت در خاورميانه براي اولين بار در ايران و در شهر مسجد سليمان كشف شد و بعد از آن در ديگر كشورهاي خاور ميانه نفت كشف شد .

تئوري هاي مختلفي نسبت به پيدايش نفت و گاز طبيعي وجود دارد و بطور دقيق نمي توان گفت منشا موادي كه نفت را بوجود آورده چه بوده است اما دو نظريه اي كه بيشتر از همه عموميت دارد عبارتند از

:

1- پيدايش نفت معدني يا غير عالي:پيدايش نفت به طريق معدني تركيب هيدروژن و كربن تحت فشار و درجه حرارت موجود در اعماق زمين است.

2- پيدايش نفت به طريق آلي:در اثر به وجود آمدن هيدروژن و كربن حاصل از گياهان و حيوانات در درياها بخصوص حيوانات ريز ذره بيني بنام پلانكتون و پس از يكسري فعل و انفعالات شيميايي نفت تشكيل شده است.

مي دانيد كه تئوري آلي بيشتر مورد قبول دانشمندان است زيرا دلايل و شواهد نشان مي دهد كه در جايي كه مخازن نفتي وجود دارد بيشتر زمين هايي هستند كه زماني دريا بوده اند .

از لحاظ شيميايي نفت مركب از دو عنصر كربن و هيدروژن بصورت خالص گازي است سبك و آتشگير . نفت از جهتي خالص و از جهتي مركب است . بدان جهت خالص است كه تركيبي از هيدروكربونهاي گوناگون است و ساختمان ملكولها به واسطه كم و زياد شدن تعداد اتمها يكي از دو عنصر مذكور با هم متفاوت است و اين بر حسب تركيب ملكولهاي اتمهاي كربن است .
مخزن زير زميني گاز و نفت :

بطور كلي براي بوجود آمدن يك مخزن نفت بايد عوامل زير موجود باشد :

1: مبدا هيدروژن و كربن كه از گياهان و حيوانات زميني و دريايي مدفون شده در زير گل و لاي در مكاني كه زماني دريا بوده است .

2: شرايطي بوجود بيايد تا اين نباتات و حيوانات تجزيه شده و هيدروژن و كربن حاصل از آن با هم تركيب شوند و نفت و گاز طبيعي را بوجود بياورند .

3: سنگهاي متخلخل وجود داشته باشد تا هيدروكربن بتواند از جائيكه تشكيل شده حركت (مهاجرت) كند .

4: طبقه غير قابل نفوذي وجود داشته باشد تا از حركت بيشتر هيدروكربن جلوگيري كند (cap rock) و آنرا بصورت جمع آوري شده در مخازن نفتي نگهدارد .

تقريبا در تمام منابع نفتي مقداري گاز در نفت بصورت حل شده وجود دارد كه سبب ذخيره سازي انرژي گاز بصورت انرژي پتانسيل است و در هنگام بهره برداري سبب مي شود كه نفت به همراه گاز به سطح زمين انتقال يابد .

در بعضي مواقع مقدار اين گاز آنقدر زياد است كه ضمن آنكه مقداري در نفت حل شده مقدار زيادي بطور گاز آزاد در بالاي نفت با فشار زياد جمع مي شود كه اصطلاحا كلاهك گاز ( ( gas cap گويند و بهره برداري نفت با آن خيلي بيشتر از راندن توسط گاز حل شده به تنهايي است ( gas cap drive ) .
تاريخچه صنعت گاز طبيعي :

در طول بخش اعظم قرن نوزدهم گاز طبيعي منحصرا به عنوان منبع روشنايي به كار مي رفت . در آن زمان مكانيزمي موجود نبود كه گاز طبيعي را به منازل براي گرمايش يا كاربردهاي ديگر ببرد .

بنابراين گاز طبيعي براي روشنايي خيابانهاي شهر بكار مي رفت . بعد از دهه 1980 برق جاي گاز را گرفت و در نتيجه كاربريهاي جديدي براي گاز طبيعي مورد نياز واقع شد .

پيشگفتار                                                                                                         1

تاريخچه نفت                                                                          2

مخزن زير زميني گاز و نفت                                    4

تاريخچه صنعت گاز طبيعي                                       5

 گاز در ايران                                                      9

كيفيت استاندارد گازشيرين                                                  10

شرح پروسس تصفيه گاز                                                    11

بخش شيرين كردن گاز                                                       14

بخش خشك كردن گاز                                                        16

عمليات قبل از راه اندازي ، رسوب زدايي                                  19

سيستم فراورشي تصفيه گاز                                                   19

سيستم تصفيه گاز با دي اتانول آمين (DEA )                            20

وظايف دستگاهها در پالايشگاه گاز                                        21

A  : تفكيك گراي گاز ترش ورودي                                          21

B  : برج تماس با آمين                                                          22

  C : دستگاه تفكيك گراي گاز شيرين                                       22

 D : مخزن انبساط آمين                                                         23

E  : خنك كننده آمين                                                            23

F  : برج احيا آمين                                                               24

G  : ريبويلر برج احيا                                                           24

 H : كندانسور واحد رفلكس                                                     25

 I : فيلترها                                                                       25

 J : برج هاي نم زدايي                                                      25

 K : استريمر                                                                   26

 L : ريكليمر                                                                      26

شيرين سازي گاز با حلال هاي شيميايي       27

فرآيندهاي آميني                                                    28

A : فرآيند DGA                                                         34

B : فرآيند DIPA                                                                35

C : فرآيند MEA                                                        37

D : فرآيند DEA                                                         40

E : فرآيند MDEA                                                       43

F : شيرين سازي با حلال هاي آميني حاوي مواد ضد خوردگي             46

فرايندهاي كربناتي                                                            46

1- فرآيندهاي كربناتي انحصاري                                            46

2- فرآيندهاي كربنات پتاسيم داغ                                            47

حلالهاي شيميايي ويژه فرآيند ناپيوسته ( BATCH )                          49

ضرورت شيرين سازي گاز ترش                                                   51

 سيستم احيا آمين                                                                      53

مشخصات آمين آلوده                                                                 55

علل تخريب در سيستم آمين                                                          56

روشهاي تميز كردن آمين                                                    57

درجه حرارت آمين ورودي به برج احيا                                            59

آلكانول آمين ها                                        59

مزاياي آلكانول آمين ها                                                             64

ظرفيت تصفيه واحدهاي پالايش گاز با DEA

چرا به مرور زمان كاهـــش پيدا مي كند                                            65

واكنش هاي غير قابل احيا                                                             66

محاسبه مقدار سودا اش مورد نياز                                                   67

ريكليمر بستر نمك مذاب براي تصفيه DEA                                           68

كاهش ظرفيت تصفيه و شناسايي مكانيزم آن                                          70

بررسي مشكلات عمده فراورشي در واحدهاي پالايش گاز با آمين                75

خوردگي در سيستمهاي تصفيه با آمين                                      75

محافظت فولادهاي ضدزنگ در مقابل خوردگي                           86

خطرات گازها و طريقه مواجهه               89

سيستم ايمني واحدهاي تصفيه گاز           90

 

FILTER  SEPARATORS                       91

HEAT  EXCHANGERS                                                               94

 INDIRECT  HEATERS                      95

DEHYDRATORS                                                    97

چند نمودار درباره خواص آمين                                             104

نمونه اي از مطالب نوشته شده در طراحي پالايشگاه بيد بلند                      109

منابع                                                                           118


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
proje-faravaresh-gaz-torsh_402964_6660.zip1.8 MB

لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی

لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی لیست پروژه های مهندسی شیمی،نفت و پتروشیمی     تکنولوژی پینچ (Pinch) مقاله کاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول جداسازی گازها با استفاده از هیدارت میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار بکارگیری غشا و فرآیند های غشایی بررسی مشکلات تولید نفت و گاز در جنوب ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان 100 تومان 80% تخفیف