- دانلود پروژه , مقاله , پاورپوینت , انواع پرسشنامه جداسازی گازها با استفاده از هیدارت
تماس با ما ایمیل: nirvana70777@gmail.com شماره تماس ( فقط اس ام اس ): 09369459753

جداسازی گازها با استفاده از هیدارت

جداسازی گازها با استفاده از هیدارت

جداسازی گازها با استفاده از هیدارت

 

 

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : 86    فرمت :   word

 

پیش گفتار
بررسی مدل های تجربی جداسازی گازها توسط کریستالیزاسیون هیدرات
چکیده
با بررسی مقالاتی در زمینه نیروی محرکه کریستالیزاسیون هیدرات ، سینتیک تجزیه هیدرات متان و اندازه گیری سرعت تجزیه هیدرات های گازی ، نحوه تشکیل کریستالیزلسیون هیدرات و عوامل موثر در سینتیک آن در شرایط دماهای پایین و فشارهای بالا در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت . با مطالعه مدلهای مختلف ، سینتیک مطلوب برای رشد فیلم هیدرات متان به صورت مکانیزم پیوسته مطرح شد . همچنین با استفاده از داده های آزمایشگاهی ، توسط نرم افزار matlab ، معادلاتی برای رشد هیدرات بر حسب دمای تعادلی ارائه شد .
1- مقدمه
هیدرات های گاز طبیعی منبع انرژی طبیعی وسیعی در زمین را تشکیل می دهند . آنها ترکیبات کریستالی غیراستوکیومتری هستند وزمانی تشکیل می شوند که پیوندهای هیدروژنی مولکول های آب حفره هایی را تشکیل می دهد که می توانند توسط مولکولهای مهمان اشغال شوند . این ترکیبات در شرایط فشارهای بالا و دماهای پایین از نظر ترمودینامیکی پایدار می باشند . این مولکولهای جانشین می توانند هیدروکربن های ساده نظیر ، آرگون ، کریپتون و زنون باشند . اولین بار sir humphry darvy در 1810 به هیدرات های گازی توجه کرد . آزمایشهای تجربی انجام شده توسط mori بیان می کند که رشد اولیه هیدرات در فیلم باریکی در سطح مشترک آب- جزء مهمان اتفاق می افتد و رشد و پراکندگی بیشتر توسط انتقال جرم در فیلم و یا در فاز توده سیال صورت می گیرد . skovborg و همکارانش در سال 1995 مدل سینتیکی برای تشکیل هیدرات دی اکسید کربن در آب در فشار بالا و دمای پایین ارائه کردند . در سال 1999 محققین مدلی برای کریستالیزاسیون هیدرات متان که به صورت ترکیبی از انتقال جرم در مرز مشترک گاز/مایع با بیلان جمعیتی است ، برای توصیف شرعت تشکیل هیدرات متان ارائه دادند. سینتیک تجزیه هیدرات متان توسط Clarke & bishnoi سالهای 2000-2001 بر پایه کار kim در سال 1987 به علاوه بیلان جمعیتی برای اندازه گیری توزیع اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفته است . در کار حاضر بطور مختصر به مطالعات مقالات و آزماشیهای انجام گیری ومدلسازی سرعت تجزیه هیدرات گازی تشکیل شده از مخلوطی از متان و اتان و سینتیک رشد فیلم هیدرات متان پرداخته و با استفاده از داده های آزمایشگاهی در دسترس معادلات تجربی با دقت مناسبی برای رشد هیدرات ارائه شد . بسياري از مدلهاي ترموديناميكي موجود براي پيش گويي تشكيل هيدراتها از تغييرات و اصلاحات گوناگوني كه توسط مدل Vdwp كه توسط و اندروالس و پلاتو پيشنهاد شده است موجود مي باشد [1]. مولفيني و محققيني اخيرا پيشنهاد كرده‌اند كه مكانيسمهاي استاتيكي متناوب اساس تشكيل هيدراتها مي باشد. اساس و هدف مدل vdw-p براساس فرض تشابه بين تشكيل هيدراتها و جذب لانگ موير استوار است. هر چند مكانيسم جذب توانايي تفسير خواص و حالتهاي غير استوكيومتري هيدراتها را دارد ولي، اختلافات زيادي بين دو پروسس وجود دارد. در اين قسمت سعي خواهد شد كه تا اندازه اي مكانيسم واقعي هيدراتها شرح داده شود كه مشابه مدلهاي هيدراتها باشد. در حين عملكرد خطوط لوله عادي، انسداد مشكل زيادي به وجود نمي‌آورد. با اين وجود، مشكلات پيش بيني نشده مانند نقص پمپ يا اشكالات انتقال بازدارنده باعث ايجاد هيدرات و در نتيجه انسداد و حبس خطوط لوله مي شود. از بين بردن اين انقباض چند هفته طول مي كشد. هدف از اين كار تحقيق راجع به پديده تجزيه هيدرات در خطوط لوله است. يك مدل كشف شده است كه به تجزيه هيدرات در خطوط لوله شبيه است. يك آزمايش كشف شده است كه اطلاعاتي را براي اين مدل كسب مي كند. هدف از اين كار توسعه استراتژي بهينه براي از بين بردن هيدرات در خطوط لوله با انقباض دو طرفه است.

2- تئوری و مکانیزم رشد
در اندازه گیری ومدلسازی سرعت تجزیه هیدرات های گازی تشکیل شده از مخلوطی از متان و اتان فرض شده که سرعت تجزیه یک جزء به حضور اجزاء دیگر بستگی ندارد. مراحل عملیاتی به سه دسته حل شدن گاز و رشد ذرات هیدرات ، پایداری و نهایتاً تجزیه ذرات هیدرات تقسیم می گردد. طی فرایند تشکیل ف هیدرات ها در فشاری بالاتر از فشار تعادلی سه فاز تشکیل نی شوند . در مرحله اول گاز در آب جذب شده و حل می گردد ، این مرحله تشکیل هسته هیدرات است . پس از اینکه هیدرات در زمان کافی رشد کرد ، ذخیره گازی متوقف می گردد و فشار در راکتور بالاتر از فشار تعادلی سه فازی می گردد . طی فاز پایداری فرض شده که فشار نزدیک فشار تعادلی است . فرآیند تجزیه همراه با کاهش فشار به مقداری کمتر از فشار تعادلی سه فاز صورت می پذیرد . در بررسی سینتیک رشد فیلم هیدرات متان مطالعات بر روی تغییرات هیدرات در سطح مشترک مایع/گاز با توجه به نیروی محرکه دمایی ، دمای تعادلی کشخص شده در سه فاز و دمای توده سیال در نظر گرفته می شود . مطابق شکل 1 مکانیزم رشد اولیه کریستال ها به نیروی محرکه بستگی دارند. وقتی نیرو محرکه ضعیف باشد ، رشد مرحله ای حاکم است . به این طریق که مولکول ها بر روی سایت های پیچ خورده ای به صورت مرحله مرحله بهم می پیوندند و در مرز مشترک جامد فقط به وسیله حرکت جانبی و افقی گسترش می یابند . در نیروهای محرکه بالا ، مکانیزم پیوسته در فرآیند رشد حاکم است . در بحث مورد نظر ،سطح مشترک زبر و خشک است و مولکولها هر جایی روی سطح بهم پیوسته می شوند .

معادلات تجربی برای رشد هیدرات متان بر حسب دمای تعادلی
مدلسازی سرعت رشد هیدرات متان در فشارهای بالا mpa4-9 و دماهای پایین 1-4 درجه سلسیوس مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی های محققین ملاحظه شد که سرعت رشد هیدرات متان با افرایش دمای توده سیال کاهش می یابد .
نتایج نشان می دهد که هر دو دمای تعادلی و توده سیال برای مشخص کردن پیوستگی مولکولی در سطح مشترک هیدرات باید مشخص شوند . با توجه به مکانیسم رشد هیدرات متان و این نکته که سرعت رشد هیدرات متان با دمای تعادلی افزایش و با دمای توده سیال کاهش می یابد ، می توان معادلاتی را بر حسب دمای تعادلی در دمای مختلف توده سیال برای سرعت رشد هیدرات متان ارائه داد . در معادلات مورد بررسی dx/dt بیانگر سرعت رشد هیدرات در هر لحظه و نشانگر دمای تعادلی و سایر پارامترها مقادیر تجربی هستند که با استفاده از تکنیک گذراندن منحنی بدست می آیند .

نتیجه گیری
در کار مورد بحث ، نتایج نشان می دهند که به هم پیوستن مولکولها در مرز مشترک هیدرات تابع قویتری از دمای تعادلی نسبت به دمای توده سیال است و فرآیند رشد به وسیل مکانیزم دنبال می گردد. باتوجه به اینکه سرعت رشد هیدرات با افزایش دمای تعادلی به صورت یکنواخت افزایش می یابد ، معادلات تجربی برای رشد هیدرات بر حسب دمای تعادلی در دمای توده سیال که با دقت خوبی با دادههای آزمایشی انطباق دارند توسط نرم افزار matlab ارائه شد .

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول – ایده ها و معادلات اصلی 2
کاربرد های CFD 5
CFD چیست ؟ 6
معادلات مشخصه ی دینامیک سیالات 9
مدلهای جریان مربوط به CFD 10
CFD در ایران / توضیحات و شرح 23
آزمایش نانو سیلیکا با آمینوسیلان ، بررسی PH با نرم افزار CFD 27
معدله ی انرژی 28
خلاصه ی معادلات مهم در دینامیک سیالات 34
معادلات جریان لزج 35
بررسی معادلات حاکم 36
خلاصه 40
بررسی عوامل موثر در سایش کاتالیست با توجه به PH در واحد FCC توسط نرم افزار CFD 42
مقدمه 42
عنوان صفحه
فرمولاسیون مسئله 45
معادلات حاکم بر جریان گاز 46
معادلات حاکم بر فاز جامد 48
شرایط مرزی و شبیه سازی CFD 50
بررسی نتایج 52
نتیجه گیری 58
فهرست علائم 60
منابع 70

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
proje-jodasazi-gas-hidrat_400948_9771.zip185.6k

مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول  مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول  مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد  فهرستفصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید. ۱ ۱-۱-تاریخچه [۱] ۱ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تکنولوژی پینچ (Pinch)

تکنولوژی پینچ (Pinch) تکنولوژی پینچ (Pinch)  دانلود تکنولوژی پینچ (Pinch)  تکنولوژی پینچ   تعداد صفحات : 146  صفحه فرمت : word   فصل اول آشنایی با پینچ بحث های مربوط به انتقال حرارت مقدمه مبدل های حرارتی (Exchangers) نوع ساده نوع پوسته لوله جریان متقاطع محاسبه اختلاف درجه حرارت متوسط در یک مبدل حرارتی ضریب انتقال حرارتی کلی محاسبه اختلاف درجه حرارت متوسط لگاریتمی (LMTC) کارآیی مبدل حرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان